Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
Hồ sơ tình huống: Khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai, LS.HC 02/1 :
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai, LS.HC 02/1 : Tình huống 2: Quyết định xử lý vi phạm hành chính: Người yêu cầu tư vấn: Chi cục Thuế TPĐ.B
Mô tả vật lý 15 tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 3 tình huống: LS.HC 02/1- tình huống 1: Khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai; Người yêu cầu tư vấn: Ông Nguyễn Văn Thông; Tình huống 2: Quyết định xử lý vi phạm hành chính: Người yêu cầu tư vấn: Chi cục Thuế TPĐ.B; Tình huống 3: Xử lý kỷ luật viên chức, Người yêu cầu tư vấn: Bà Vũ Thị Ngân
Từ khóa tự do khiếu nại quyết định hành chính
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013873
00235
00442AA5032-3D9A-4448-B683-3071B162E720
005201902261542
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190226154100|bphuongpt|y20190226153947|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai, LS.HC 02/1 : |bTình huống 2: Quyết định xử lý vi phạm hành chính: Người yêu cầu tư vấn: Chi cục Thuế TPĐ.B
300 |a15 tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 3 tình huống: LS.HC 02/1- tình huống 1: Khiếu nại quyết định hành chính về quản lý đất đai; Người yêu cầu tư vấn: Ông Nguyễn Văn Thông; Tình huống 2: Quyết định xử lý vi phạm hành chính: Người yêu cầu tư vấn: Chi cục Thuế TPĐ.B; Tình huống 3: Xử lý kỷ luật viên chức, Người yêu cầu tư vấn: Bà Vũ Thị Ngân
653|akhiếu nại quyết định hành chính
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào