Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
Hồ sơ tình huống: Người yêu cầu đại diện: Ông Hoàng Văn Đạt: LS.HC01(1)/1
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Người yêu cầu đại diện: Ông Hoàng Văn Đạt: LS.HC01(1)/1
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 96 tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 2 phần : phần 1 tình huống 1: Người yêu cầu đại diện Ông Hoàng văn Đạt; tình huống 2: Người yêu cầu: Nguyễn Thanh Phương (01(2)/1
Từ khóa tự do người yêu cầu đại diện
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013872
00235
0048FD53586-1ED8-4013-927B-40B710A78CF5
005201902261532
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190226153132|bphuongpt|y20190226152708|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Người yêu cầu đại diện: Ông Hoàng Văn Đạt: LS.HC01(1)/1
260 |c2014
300 |a96 tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 2 phần : phần 1 tình huống 1: Người yêu cầu đại diện Ông Hoàng văn Đạt; tình huống 2: Người yêu cầu: Nguyễn Thanh Phương (01(2)/1
653|angười yêu cầu đại diện
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào