Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
Hồ sơ tình huống: Người yêu cầu đại diện: Ông Hoàng Văn Đạt: LS.HC 01(1)/1 :
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Người yêu cầu đại diện: Ông Hoàng Văn Đạt: LS.HC 01(1)/1 : Người yêu cầu: Nguyễn Thanh Phương
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 95 tr ; 30 cm
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013871
00235
004F5CEE1F0-E9B3-4417-992C-CA258C83A41C
005201902260940
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20190226093956|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Người yêu cầu đại diện: Ông Hoàng Văn Đạt: LS.HC 01(1)/1 : |bNgười yêu cầu: Nguyễn Thanh Phương
260 |c2014
300 |a95 tr ; |c30 cm
852 |aThư viện HVTP

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào