Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
346
Hồ sơ tình huống: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, mã hồ sơ LS.DS 13/B3.TH2-DA3/KDTM :
DDC 346
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, mã hồ sơ LS.DS 13/B3.TH2-DA3/KDTM : Nguyên đơn: Công ty CNHH Kim Lân; bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 102 tr ; 30 cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 102 bút lục với 64 các loại giấy tờ pháp lý kèm theo như Đơn khời kiện; giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp; hợp đồng nguyên tắc; Phiếu nhập kho; Ủy nhiệm chi; Biên bản đối chiếu công nợ, bản kê tính lãi, biên bản đối chiếu công nợ; công văn số 0506; biên bản làm việc; đơn cung cấp thông tin của bị đơn; giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện; Biên bản giao nhận tài liệu, Biên bản nộp tiền tạm ứng án phí; Biên lai thu tiền tạm ứng án phí;' thông báo về việc thụ lý vụ án; Bản tự khai, Giấy ủy quyền; văn bản ghi ý kiến, Thông báovề phiên họp...
Từ khóa tự do tranh chấp kinh doanh thương mại
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013865
00235
00421CD3504-4B53-4C9B-AF7B-AC61613DBA77
005201902140839
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190214083803|bphuongpt|c20190213110726|dphuongpt|y20190213110520|zphuongpt
082 |a346
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, mã hồ sơ LS.DS 13/B3.TH2-DA3/KDTM : |bNguyên đơn: Công ty CNHH Kim Lân; bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh
260 |c2018
300 |a102 tr ; |c30 cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 102 bút lục với 64 các loại giấy tờ pháp lý kèm theo như Đơn khời kiện; giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp; hợp đồng nguyên tắc; Phiếu nhập kho; Ủy nhiệm chi; Biên bản đối chiếu công nợ, bản kê tính lãi, biên bản đối chiếu công nợ; công văn số 0506; biên bản làm việc; đơn cung cấp thông tin của bị đơn; giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện; Biên bản giao nhận tài liệu, Biên bản nộp tiền tạm ứng án phí; Biên lai thu tiền tạm ứng án phí;' thông báo về việc thụ lý vụ án; Bản tự khai, Giấy ủy quyền; văn bản ghi ý kiến, Thông báovề phiên họp...
653|atranh chấp kinh doanh thương mại
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào