Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
346
Hồ sơ tình huống: Tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động, mã hồ sơ LS.DS 12/B5.TH1/LĐ :
DDC 346
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động, mã hồ sơ LS.DS 12/B5.TH1/LĐ : Nguyên đơn: Nguyễn Thị Thúy, bị đơn: Ngân hàng H
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 84 tr ; 30 cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 84 bút lục với 40 loại các giấy tờ pháp lý gồm Đơn khởi kiện, Hợp đồng lao động, Quyết định tiếp nhận cán bộ, Thông báo số 35/NB-NHNN, Thông báo số 39, số 63, trích biên bản hợp phòng giao dịch, Thông báo về việc thụ lý vụ án, biên banr giao nhận tài liệu, Quyết định phân công Kiểm sát viên; Công văn số 543 của ngân hàng H...
Từ khóa tự do tranh chấp hợp đồng lao động
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013864
00235
00403B51904-D1A0-4648-90E9-325D482E2C9C
005201902140841
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190214084058|bphuongpt|c20190213105650|dphuongpt|y20190213105546|zphuongpt
082 |a346
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động, mã hồ sơ LS.DS 12/B5.TH1/LĐ : |bNguyên đơn: Nguyễn Thị Thúy, bị đơn: Ngân hàng H
260 |c2018
300 |a84 tr ; |c 30 cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 84 bút lục với 40 loại các giấy tờ pháp lý gồm Đơn khởi kiện, Hợp đồng lao động, Quyết định tiếp nhận cán bộ, Thông báo số 35/NB-NHNN, Thông báo số 39, số 63, trích biên bản hợp phòng giao dịch, Thông báo về việc thụ lý vụ án, biên banr giao nhận tài liệu, Quyết định phân công Kiểm sát viên; Công văn số 543 của ngân hàng H...
653|atranh chấp hợp đồng lao động
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào