Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
346
Hồ sơ tình huống: Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, mã hồ sơ HS.DS 09/B3.TH4-DA4/LĐ :
DDC 346
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, mã hồ sơ HS.DS 09/B3.TH4-DA4/LĐ : Nguyên đơn: Trần Thị Thu; Bị đơn: Công ty TNHH YD Việt Nam / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 137 tr ; 33 cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 136 bút lục với 27 trang gồm: đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo; giấy xác nhận đơn khởi kiên, Thông báo về việc thụ lý vụ án; Quyết định phân công kiểm sát viên của VKDSD huyện AD; Công văn của công ty YD việt nam gửi tòa án; Đơn đề nghị xin hoãn buổi làm việc; bản tự khai của nguyên đơn; Giấy ủy quyền của bàn Trần Thị Thu; Biên bản giao nhận chứng cứ; Đơn mời luật sư, thẻ luật sư; Thông báo về việc phân công lại người tiến hành tố tụng; Thông báo số 04/TB-TA, Công văn số 01; quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án...
Từ khóa tự do tranh chấp xử lý kỷ luật lao động
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013861
00235
00405095B7D-97B6-407B-838C-BF67684801A9
005201902140847
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190214084639|bphuongpt|c20190213102555|dphuongpt|y20190213102327|zphuongpt
082 |a346
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, mã hồ sơ HS.DS 09/B3.TH4-DA4/LĐ : |bNguyên đơn: Trần Thị Thu; Bị đơn: Công ty TNHH YD Việt Nam / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2018
300 |a137 tr ; |c33 cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 136 bút lục với 27 trang gồm: đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo; giấy xác nhận đơn khởi kiên, Thông báo về việc thụ lý vụ án; Quyết định phân công kiểm sát viên của VKDSD huyện AD; Công văn của công ty YD việt nam gửi tòa án; Đơn đề nghị xin hoãn buổi làm việc; bản tự khai của nguyên đơn; Giấy ủy quyền của bàn Trần Thị Thu; Biên bản giao nhận chứng cứ; Đơn mời luật sư, thẻ luật sư; Thông báo về việc phân công lại người tiến hành tố tụng; Thông báo số 04/TB-TA, Công văn số 01; quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án...
653|atranh chấp xử lý kỷ luật lao động
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào