Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
346
Hồ sơ tình huống: Tranh chấp quyền sử dụng đất, mã hồ sơ LS.DS 06/B3TH1-DA2/DS :
DDC 346
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Tranh chấp quyền sử dụng đất, mã hồ sơ LS.DS 06/B3TH1-DA2/DS : Nguyên đơn: Chu Thị Thanh, Chu Văn Sinh, bị đơn Đinh Thị Tám / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H:., 2018
Mô tả vật lý 104tr ; A4
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 104 trang với 61 loại giấy tờ sau: Đơn khởi kiện, đơn khởi kiện đòi tài sản, tờ trình sự việc; giấy xác nhận; đơn chuyển quyền thừa kế; Thông báo của UBND xã Phù Vân; Giấy giao quyền trông nom, giấy giao nhận, giấy giao quyền sử dụng, giấy xác nhận; Biên bản họp gia đình; giấy chứng tử, sơ yếu lý lịch, biên bản hòa giải tranh chấp đất đai; Báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai, biên bản hòa giải, biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ, Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí...
Từ khóa tự do tranh chấp quyền sử dụng đất
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013858
00235
0044173BABA-DB86-447C-B478-881113BD44CF
005201902221015
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190222101403|bphuongpt|c20190214085128|dphuongpt|y20190213095429|zphuongpt
082 |a346
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Tranh chấp quyền sử dụng đất, mã hồ sơ LS.DS 06/B3TH1-DA2/DS : |bNguyên đơn: Chu Thị Thanh, Chu Văn Sinh, bị đơn Đinh Thị Tám / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH:., |c2018
300 |a104tr ; |cA4
520 |aNội dung hồ sơ gồm 104 trang với 61 loại giấy tờ sau: Đơn khởi kiện, đơn khởi kiện đòi tài sản, tờ trình sự việc; giấy xác nhận; đơn chuyển quyền thừa kế; Thông báo của UBND xã Phù Vân; Giấy giao quyền trông nom, giấy giao nhận, giấy giao quyền sử dụng, giấy xác nhận; Biên bản họp gia đình; giấy chứng tử, sơ yếu lý lịch, biên bản hòa giải tranh chấp đất đai; Báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai, biên bản hòa giải, biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ, Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí...
653|atranh chấp quyền sử dụng đất
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào