Sách giáo trình
347
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư /
DDC 347
Tác giả CN Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Minh Huệ
Nhan đề Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư / TS. Nguyễn Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 699 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 12 chương: 1- Tổng quan về hành nghề tư vấn pháp luật của luật sư; 2- Kỹ năng tiếp xúc khách hàng; 3- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý; 4- Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ; 5- kỹ năng tra cứu pháp lý; 6- kỹ năng viết pháp lý; 7- kỹ năng đàm phán hợp đồng; 8- kỹ năng soạn thảo hợp đồng; 9 kỹ năng tư vấn tổ chức thực hiện hợp đồng; 10- kỹ năng thương lượng giải quyết tranh chấp; 11- kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp bằng hòa giải; 12- Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Từ khóa tự do tư vấn pháp luật
Tác giả(bs) TT Nguyễn Hữu Phước. Lê Mai Hương, Nguyễn Thị Minh Huệ, Phạm Quỳnh Lan, Vũ Văn Tính, Nguyễn Văn Nam, Lê Nết, Phan Hữu Thư, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Mạnh Dũng
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(150): PM45302-451
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013852
0022
0048296B1F0-6B8D-4539-95CD-320CB627AD32
005201901211542
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190121154057|bphuongpt|c20190121153251|dphuongpt|y20190121153207|zphuongpt
082 |a347
100 |aNguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Minh Huệ
245 |aGiáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư / |cTS. Nguyễn Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2018
300 |a699 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 12 chương: 1- Tổng quan về hành nghề tư vấn pháp luật của luật sư; 2- Kỹ năng tiếp xúc khách hàng; 3- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý; 4- Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ; 5- kỹ năng tra cứu pháp lý; 6- kỹ năng viết pháp lý; 7- kỹ năng đàm phán hợp đồng; 8- kỹ năng soạn thảo hợp đồng; 9 kỹ năng tư vấn tổ chức thực hiện hợp đồng; 10- kỹ năng thương lượng giải quyết tranh chấp; 11- kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp bằng hòa giải; 12- Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
653|atư vấn pháp luật
710|aNguyễn Hữu Phước. Lê Mai Hương, Nguyễn Thị Minh Huệ, Phạm Quỳnh Lan, Vũ Văn Tính, Nguyễn Văn Nam, Lê Nết, Phan Hữu Thư, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Mạnh Dũng
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(150): PM45302-451
890|a150|b735|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45302 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 1
2 PM45303 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 2
3 PM45304 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 3
4 PM45305 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 4
5 PM45306 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 5
6 PM45307 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 6
7 PM45308 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 7
8 PM45309 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 8 Hạn trả:20-03-2019
9 PM45310 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 9 Hạn trả:13-02-2021
10 PM45311 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15