Sách giáo trình
340.092
Giáo trình luật sư và nghề luật sư :
DDC 340.092
Tác giả CN Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Văn Điệp (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình luật sư và nghề luật sư : Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung / ThS. Nguyễn Hữu Ước, TS. Nguyễn Văn Điệp
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 351 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 9 chương: 1- Tổng quan về nghề luật sư; 2- pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; 3- Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của Luật sư; 4 - Hoạt động thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư; 5- Kỹ năng nghe, đọc, hỏi, lập luận và tranh luận của Luật sư; Kỹ năng nói và kỹ năng viết của Luật sư; 7 - Kỹ năng tra cứu, sử dụng pháp luật vafsuy luận luật học trong hành nghề luật sư; 8 - Kỹ năng làm việc của Luật sư với cơ quan truyền thông; 9- Quản trị, tổ chức hành nghề luật sư
Từ khóa tự do nghề luật
Tác giả(bs) TT n Điệp, TS Nguyễn Văn Tuân, TS. Đặng Vũ Huân, ThS. Tống Thị Thanh Thanh, TS. Trần Huy Liệu. LS Nguyễn văn Chiến, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(260): PM44169-428
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013846
0022
0048DFF582B-D9DE-470C-A18D-5475917FF3A2
005201810041557
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181004155754|bphuongpt|y20181004155653|zphuongpt
082 |a340.092
100 |aNguyễn Hữu Ước, Nguyễn Văn Điệp (chủ biên)
245 |aGiáo trình luật sư và nghề luật sư : |bTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung / |cThS. Nguyễn Hữu Ước, TS. Nguyễn Văn Điệp
250 |alần thứ 2
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a351 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 9 chương: 1- Tổng quan về nghề luật sư; 2- pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; 3- Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của Luật sư; 4 - Hoạt động thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư; 5- Kỹ năng nghe, đọc, hỏi, lập luận và tranh luận của Luật sư; Kỹ năng nói và kỹ năng viết của Luật sư; 7 - Kỹ năng tra cứu, sử dụng pháp luật vafsuy luận luật học trong hành nghề luật sư; 8 - Kỹ năng làm việc của Luật sư với cơ quan truyền thông; 9- Quản trị, tổ chức hành nghề luật sư
653|anghề luật
710|an Điệp, TS Nguyễn Văn Tuân, TS. Đặng Vũ Huân, ThS. Tống Thị Thanh Thanh, TS. Trần Huy Liệu. LS Nguyễn văn Chiến, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(260): PM44169-428
890|a260|b628
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM44169 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 1 Hạn trả:04-10-2019
2 PM44170 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 2
3 PM44171 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 3
4 PM44172 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 4
5 PM44173 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 5
6 PM44174 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 6 Hạn trả:04-10-2019
7 PM44175 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 7
8 PM44176 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 8
9 PM44177 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 9 Hạn trả:26-10-2019
10 PM44178 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26 
Không có liên kết tài liệu số nào