Sách giáo trình
346
Giáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự : (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) / PGS, TS. Nguyễn Minh Hằng
Lần xuất bản Lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 599 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chương, trình tự các bước trong giải quyết vụ việc dân sự như: 1. kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; 2.Thu thập, cung cấp, giao nộp chứng cứ; 3. nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và sử dụng chứng cứ; 4. kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm, 5. tham gia phiên tòa sơ thẩm; 6. tham gia thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm; 7. tham gia thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 8. tham gia thủ tục rút gọn; 9. tham gia thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; 10. tham gia giải quyết một số vụ việc dân sự; 11. tham gia trong hoạt động thi hành án dân sự
Từ khóa tự do pháp luật dân sự
Tác giả(bs) TT Lê Thu Hà, ThS Nguyễn Thị Hạnh, TS. Hà Hữu Dụng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ, TS. Vũ Thị Thu Hiền...
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(260): PM43909-4168
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013845
0022
00448FA6EBF-73A5-4D36-A9D2-0E181BE58EA7
005201810031503
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003150320|bphuongpt|y20181003150210|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Minh Hằng (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự : |b(Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) / |cPGS, TS. Nguyễn Minh Hằng
250 |aLần thứ 2
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a599 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 11 chương, trình tự các bước trong giải quyết vụ việc dân sự như: 1. kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; 2.Thu thập, cung cấp, giao nộp chứng cứ; 3. nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và sử dụng chứng cứ; 4. kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm, 5. tham gia phiên tòa sơ thẩm; 6. tham gia thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm; 7. tham gia thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 8. tham gia thủ tục rút gọn; 9. tham gia thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; 10. tham gia giải quyết một số vụ việc dân sự; 11. tham gia trong hoạt động thi hành án dân sự
653|apháp luật dân sự
710|aLê Thu Hà, ThS Nguyễn Thị Hạnh, TS. Hà Hữu Dụng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ, TS. Vũ Thị Thu Hiền...
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(260): PM43909-4168
890|a260|b961
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM43991 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 83 Hạn trả:10-01-2020
2 PM43992 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 84
3 PM43993 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 85
4 PM43994 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 86
5 PM43995 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 87
6 PM43996 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 88
7 PM43997 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 89
8 PM43998 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 90
9 PM43999 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 91
10 PM44000 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 92 Hạn trả:27-11-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26 
Không có liên kết tài liệu số nào