Sách giáo trình
342
Giáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính :
DDC 342
Tác giả CN Lê Thu Hằng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính : Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung / TS. Lê Thu Hằng
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 415 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính là phần kỹ năng cơ bản và phần kỹ năng chuyên sâu: phần kỹ năng cơ bản cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản của Luật sư gồm kỹ năng tư vấn, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và kỹ năng tranh tụng khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính; phần kỹ năng chuyên sâu: cung cấp các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính theo từng loại việc mang tính chất phổ biến hoặc đặc thù
Từ khóa tự do pháp luật hành chính
Tác giả(bs) TT Đồng Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thị Hòa, Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(260): PM43569-828
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013843
0022
004F8523A74-1E16-46D3-BC93-D588652B837F
005201809201542
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180920154206|bphuongpt|y20180920154022|zphuongpt
082 |a342
100 |aLê Thu Hằng
245 |aGiáo trình kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính : |bTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung / |cTS. Lê Thu Hằng
250 |alần thứ 2
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a415 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần chính là phần kỹ năng cơ bản và phần kỹ năng chuyên sâu: phần kỹ năng cơ bản cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản của Luật sư gồm kỹ năng tư vấn, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và kỹ năng tranh tụng khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính; phần kỹ năng chuyên sâu: cung cấp các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính theo từng loại việc mang tính chất phổ biến hoặc đặc thù
653|apháp luật hành chính
710|aĐồng Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thị Hòa, Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(260): PM43569-828
890|a260|b681
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM43569 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 1 Hạn trả:26-04-2019
2 PM43570 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 2 Hạn trả:29-11-2019
3 PM43571 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 3 Hạn trả:16-11-2019
4 PM43572 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 4
5 PM43573 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 5 Hạn trả:06-12-2019
6 PM43574 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 6 Hạn trả:07-12-2019
7 PM43575 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 7
8 PM43576 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 8 Hạn trả:01-07-2019
9 PM43577 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 9 Hạn trả:01-11-2019
10 PM43578 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 10 Hạn trả:27-04-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26 
Không có liên kết tài liệu số nào