Sách giáo trình
346
Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự : Tập 2 - Phần chuyên sâu / PGS, TS. Nguyễn Minh Hằng, ThS. Nguyễn Thị Hạnh
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 599 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 8 chương: 1- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; 2- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về hợp đồng; 3- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về hợp đồng tín dụng, giao dịch bảo đảm; 4- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về thừa kế; 5- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 6-Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án hôn nhân và gia đình; 7- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về kỷ luật lao động; 8- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do kỹ năng dân sự
Từ khóa tự do pháp luật về dân sự
Tác giả(bs) TT Bùi Thị Huyền, Bùi Văn Hải, Phùng Đức Khương, Đặng Thị Thơm, Nguyễn Thị An Na, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Nhàn, Ân Thanh Sơn, Nguyễn Hải An, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Bích Lan, , Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Vụ, Vũ Thị Thu Hiền, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Huệ, Đồng Thị Kim Thoa
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(80): PM43439-518
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013842
0022
0048F1FDB50-3AA1-4006-B34A-A74A8448C9D4
005201809111421
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180911142208|bphuongpt|c20180911142144|dphuongpt|y20180911141725|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự : |bTập 2 - Phần chuyên sâu / |cPGS, TS. Nguyễn Minh Hằng, ThS. Nguyễn Thị Hạnh
250 |aLần thứ nhất
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a599 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 8 chương: 1- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; 2- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về hợp đồng; 3- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về hợp đồng tín dụng, giao dịch bảo đảm; 4- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về thừa kế; 5- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 6-Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án hôn nhân và gia đình; 7- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án về kỷ luật lao động; 8- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
653|aLuật dân sự
653|akỹ năng dân sự
653|apháp luật về dân sự
710|aBùi Thị Huyền, Bùi Văn Hải, Phùng Đức Khương, Đặng Thị Thơm, Nguyễn Thị An Na, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Nhàn, Ân Thanh Sơn, Nguyễn Hải An, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Bích Lan, , Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Vụ, Vũ Thị Thu Hiền, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Huệ, Đồng Thị Kim Thoa
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(80): PM43439-518
890|a80|b116|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM43439 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 1
2 PM43440 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 2 Hạn trả:03-10-2018
3 PM43441 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 3 Hạn trả:04-01-2019
4 PM43442 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 4
5 PM43443 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 5 Hạn trả:19-04-2019
6 PM43444 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 6 Hạn trả:08-03-2019
7 PM43445 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 7 Hạn trả:03-10-2018
8 PM43446 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 8
9 PM43447 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 9 Hạn trả:26-10-2018
10 PM43448 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 10 Hạn trả:19-04-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8