Sách giáo trình
345
Giáo trình kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ án hình sự :
DDC 345
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyên, Lê Thị Thúy Nga (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ án hình sự : Tập 1- phần cơ bản / PGS, TS Nguyễn Văn Huyên, ThS. Lê Thị Thúy Nga
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 751 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương; 1- Kỹ năng của thảm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong hoạt động khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; 2- Kỹ năng của Kỹ năng của kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; 3- Kỹ năng của Kỹ năng của kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn truy tố; 4- Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự; 5-Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư tại phiên tòa hình sự sơ thẩm; 6- Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; 7- Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn; 8- Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; 9 -Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn thi hành án hình sự; 10- ỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án mà nười tham gia tố tụng, người bị kết án là người dưới mười tám tuổi;
Từ khóa tự do luật hình sự
Từ khóa tự do kỹ năng hình sự
Từ khóa tự do giáo trình kỹ năng hình sự
Tác giả(bs) TT Nguyễn Lan Anh; Mai Đắc Biên, Nguyễn Mai Bộ, Hoàng Ngọc Cẩn, Nguyễn Kim Chi, Lê Lan chi, Nguyễn Văn Chiến, Chu Mạnh Cường, Đỗ Tiến Dũng, Trần Văn Độ, Nguyễn Văn Huyên, Bùi Phương Lan, Quách Đình Lực, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Thanh Mai, Lê Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Quảng, Tống Thị Thanh Thanh, Đỗ Thị Ngọc Tuyết, Ngô Ngọc vân
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(370): PM43359-438, PM44712-5001
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013841
0022
004BB95436A-F3D0-4393-987A-EB6535D3B3AE
005201809111406
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180911140706|bphuongpt|c20180911140623|dphuongpt|y20180911111748|zphuongpt
082 |a345
100 |aNguyễn Văn Huyên, Lê Thị Thúy Nga (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ án hình sự : |bTập 1- phần cơ bản / |cPGS, TS Nguyễn Văn Huyên, ThS. Lê Thị Thúy Nga
250 |alần thứ nhất
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a751 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương; 1- Kỹ năng của thảm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong hoạt động khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; 2- Kỹ năng của Kỹ năng của kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; 3- Kỹ năng của Kỹ năng của kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn truy tố; 4- Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hình sự; 5-Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư tại phiên tòa hình sự sơ thẩm; 6- Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; 7- Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn; 8- Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; 9 -Kỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong giai đoạn thi hành án hình sự; 10- ỹ năng của Thẩm phán, kiểm sát viên, Luật sư trong các vụ án mà nười tham gia tố tụng, người bị kết án là người dưới mười tám tuổi;
653|aluật hình sự
653|akỹ năng hình sự
653|agiáo trình kỹ năng hình sự
654|akỹ năng hình sự
710|aNguyễn Lan Anh; Mai Đắc Biên, Nguyễn Mai Bộ, Hoàng Ngọc Cẩn, Nguyễn Kim Chi, Lê Lan chi, Nguyễn Văn Chiến, Chu Mạnh Cường, Đỗ Tiến Dũng, Trần Văn Độ, Nguyễn Văn Huyên, Bùi Phương Lan, Quách Đình Lực, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Thanh Mai, Lê Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Quảng, Tống Thị Thanh Thanh, Đỗ Thị Ngọc Tuyết, Ngô Ngọc vân
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(370): PM43359-438, PM44712-5001
890|a370|b1179|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM44712 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 81
2 PM44713 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 82
3 PM44714 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 83
4 PM44715 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 84
5 PM44716 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 85 Hạn trả:03-02-2019
6 PM44717 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 86 Hạn trả:02-11-2019
7 PM44718 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 87
8 PM44719 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 88
9 PM44720 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 89
10 PM44721 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 90
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 37