Sách giáo trình
346
Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 3 :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 3 : Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 399 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 23 chương: 1-Thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch; 2- Chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, công chứng bản dịch; 3- Hoạt dộng tư vấn pháp luật của công chứng viên; 4- xác định tư cách pháp lý của chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch; 5- Nhận dạng chữ viết , chứ ký, con dấu trong tài liệu, giấy tờ, nhận dạng người trong hoạt động công chứng; 7- Soạn thảo văn bản công chứng; 8- Lưu trữ hồ sơ, văn bản công chứng; 9- Công chứng văn bản ủy quyền; 10- Công chứng hợp đồng mua bán; 11- Công chứng hợp đồng tặngc ho tài sản; 12- Công chứng hợp đồng thuê tài sản; 13- Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản; 14- Công chứng hợp đồng mượn, vay tài sản; 15- Công chứng hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, cầm cố; 16- Công chứng hợp đồng góp vốn; 17- Công chứng hợp đồng , giao dịch có yếu tố nước ngoài; 18- công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; 19- công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch; 20- Công chứng các văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình; 21-Kỹ năng công chứng di chúc; 22 công chứng văn bản khai nhận di sản, văn bản thỏa thuận phận chia di sản; 23- Công chứng văn bản từ chối nhận di và các văn bản khác trong lĩnh vực thừa kế
Từ khóa tự do Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng
Tác giả(bs) CN Tuấn Đạo Thanh
Tác giả(bs) CN Huỳnh Mai Huy
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Nga
Tác giả(bs) TT Cao Xuân quyết; Hoàng Xuân Hoan; Từ Dương Tuấn; Nguyễn Trí Hòa; Đặng Trung Kiên; Đặng Mạnh Tiến; Trần Văn Hạnh; Lê Ngọc Tình
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(180): PM43179-358
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013840
0022
0043DED8ABC-9AB9-49BA-A170-2E57C31D4240
005201809071552
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180907155227|bphuongpt|y20180907154930|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng
245 |aGiáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 3 : |bTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung
250 |alần thứ 2
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a399 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 23 chương: 1-Thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch; 2- Chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, công chứng bản dịch; 3- Hoạt dộng tư vấn pháp luật của công chứng viên; 4- xác định tư cách pháp lý của chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch; 5- Nhận dạng chữ viết , chứ ký, con dấu trong tài liệu, giấy tờ, nhận dạng người trong hoạt động công chứng; 7- Soạn thảo văn bản công chứng; 8- Lưu trữ hồ sơ, văn bản công chứng; 9- Công chứng văn bản ủy quyền; 10- Công chứng hợp đồng mua bán; 11- Công chứng hợp đồng tặngc ho tài sản; 12- Công chứng hợp đồng thuê tài sản; 13- Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản; 14- Công chứng hợp đồng mượn, vay tài sản; 15- Công chứng hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, cầm cố; 16- Công chứng hợp đồng góp vốn; 17- Công chứng hợp đồng , giao dịch có yếu tố nước ngoài; 18- công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; 19- công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch; 20- Công chứng các văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình; 21-Kỹ năng công chứng di chúc; 22 công chứng văn bản khai nhận di sản, văn bản thỏa thuận phận chia di sản; 23- Công chứng văn bản từ chối nhận di và các văn bản khác trong lĩnh vực thừa kế
653|aGiáo trình kỹ năng hành nghề công chứng
700 |aTuấn Đạo Thanh
700 |aHuỳnh Mai Huy
700 |aTrần Ngọc Nga
710|aCao Xuân quyết; Hoàng Xuân Hoan; Từ Dương Tuấn; Nguyễn Trí Hòa; Đặng Trung Kiên; Đặng Mạnh Tiến; Trần Văn Hạnh; Lê Ngọc Tình
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(180): PM43179-358
890|a180|b134
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM43247 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 69
2 PM43248 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 70
3 PM43249 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 71
4 PM43250 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 72 Hạn trả:12-04-2019
5 PM43251 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 73 Hạn trả:06-05-2046
6 PM43252 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 74
7 PM43253 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 75
8 PM43254 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 76
9 PM43255 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 77
10 PM43256 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 78
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18 
Không có liên kết tài liệu số nào