Sách giáo trình
346
Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng Tập 2 :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng Tập 2 : Tái bản lần thứ nhất, có sửa dổi, bổ sung / TS. Nguyễn Xuân Thu,TS. Phạm Thị Thúy Hồng
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 535 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn gồm 13 chương: 1- Pháp luật về hộ tịch; 2- pháp luật về tài sản và quyền sở hữu; 3- Pháp luật về hợp đồng; 4- Pháp luật về đại diện; 5- Pháp luật về đất đai; 6- Pháp luật về nhà ở; 7- Pháp luật về hôn nhân và gia đình; 8- Pháp luật về giao dịch bảo đảm; 9- Pháp luật về doanh nghiệp; 10 - Pháp luật về tài chính; 11 -Pháp luật về sở hữu trí tuệ; 12- Pháp luật về bán đấu giá tài sản; 13- Pháp luật về thừa kế
Từ khóa tự do Giáo trình kỹ năng công chứng
Tác giả(bs) CN Bùi Đăng Hiếu
Tác giả(bs) CN Hoàng Mạnh Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Bang
Tác giả(bs) TT Nguyễn Xuân Bang; Nguyễn Hoài Thanh; Bùi Ngọc Tú; Nguyễn Duy Ninh; Phạm Thu Hằng; Nguyễn Tuyến; Nguyễn Thị Quế Anh; lại Thị Bích Ngà; Tuấn Đạo Thanh
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(180): PM42999-3178
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013839
0022
004DADDA449-1A72-4268-B3FE-44B1779C42B3
005201809071531
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180907153155|bphuongpt|y20180907152824|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng
245 |aGiáo trình kỹ năng hành nghề công chứng Tập 2 : |bTái bản lần thứ nhất, có sửa dổi, bổ sung / |cTS. Nguyễn Xuân Thu,TS. Phạm Thị Thúy Hồng
250 |alần thứ 2
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a535 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn gồm 13 chương: 1- Pháp luật về hộ tịch; 2- pháp luật về tài sản và quyền sở hữu; 3- Pháp luật về hợp đồng; 4- Pháp luật về đại diện; 5- Pháp luật về đất đai; 6- Pháp luật về nhà ở; 7- Pháp luật về hôn nhân và gia đình; 8- Pháp luật về giao dịch bảo đảm; 9- Pháp luật về doanh nghiệp; 10 - Pháp luật về tài chính; 11 -Pháp luật về sở hữu trí tuệ; 12- Pháp luật về bán đấu giá tài sản; 13- Pháp luật về thừa kế
653|aGiáo trình kỹ năng công chứng
700 |aBùi Đăng Hiếu
700 |aHoàng Mạnh Thắng
700 |aNguyễn Xuân Bang
710|aNguyễn Xuân Bang; Nguyễn Hoài Thanh; Bùi Ngọc Tú; Nguyễn Duy Ninh; Phạm Thu Hằng; Nguyễn Tuyến; Nguyễn Thị Quế Anh; lại Thị Bích Ngà; Tuấn Đạo Thanh
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(180): PM42999-3178
890|a180|b233
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM42999 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 1
2 PM43000 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 2 Hạn trả:24-05-2019
3 PM43001 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 3 Hạn trả:06-05-2046
4 PM43002 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 4 Hạn trả:26-04-2019
5 PM43003 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 5
6 PM43004 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 6 Hạn trả:11-08-2019
7 PM43005 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 7 Hạn trả:10-05-2019
8 PM43006 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 8 Hạn trả:24-05-2019
9 PM43007 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 9 Hạn trả:10-05-2019
10 PM43008 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 10 Hạn trả:19-08-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18 
Không có liên kết tài liệu số nào