Sách giáo trình
346
Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 1 :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 1 : Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. TS. Nguyễn Xuân Thu, TS. Phạm Thị Thúy Hồng3 /
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 267 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chuwong chính: 1- Tổng quan về nghề công chứng; 2 các nguyên tắc hành nghề công chứng; 3- Quản lý nhà nước về nghề công chứng; 4- Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; 5- Địa vị pháp lý của công chứng viên; 6- Tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên; 7- Tổ chức hành nghề công chứng; 8 Văn bản công chứng và đại vị pháp lý của văn bản công chứng; 9- Địa vi pháp lý của người yêu cầu công chứng; 10- Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động công chứng; 11- xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng
Từ khóa tự do giáo trình kỹ năng công chứng
Tác giả(bs) CN Lại Thị Bích Ngà
Tác giả(bs) CN Bùi Thái Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Vẻ
Tác giả(bs) CN Trần Văn Hạnh
Tác giả(bs) CN Hoàng Mạnh Thắng
Tác giả(bs) CN Hoàng Xuân Hoan
Tác giả(bs) CN Từ Dương Tuấn
Tác giả(bs) TT Trần Thanh Phương
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(180): PM42819-998
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013838
0022
0049B0EE002-FC7D-4A41-8136-0EB3CFB63D79
005201809071513
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180907151355|bphuongpt|y20180907151142|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng
245 |aGiáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 1 : |bTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. |n3 / |cTS. Nguyễn Xuân Thu, TS. Phạm Thị Thúy Hồng
250 |alần thứ 2
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a267 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 11 chuwong chính: 1- Tổng quan về nghề công chứng; 2 các nguyên tắc hành nghề công chứng; 3- Quản lý nhà nước về nghề công chứng; 4- Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; 5- Địa vị pháp lý của công chứng viên; 6- Tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên; 7- Tổ chức hành nghề công chứng; 8 Văn bản công chứng và đại vị pháp lý của văn bản công chứng; 9- Địa vi pháp lý của người yêu cầu công chứng; 10- Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động công chứng; 11- xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng
653|agiáo trình kỹ năng công chứng
700 |aLại Thị Bích Ngà
700 |aBùi Thái Hà
700 |aNguyễn Văn Vẻ
700 |aTrần Văn Hạnh
700 |aHoàng Mạnh Thắng
700|aHoàng Xuân Hoan
700|aTừ Dương Tuấn
710|aTrần Thanh Phương
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(180): PM42819-998
890|a180|b78
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM42819 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 1
2 PM42820 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 2
3 PM42821 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 3
4 PM42822 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 4
5 PM42823 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 5
6 PM42824 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 6
7 PM42825 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 7
8 PM42826 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 8
9 PM42827 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 9
10 PM42828 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18 
Không có liên kết tài liệu số nào