Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
LS.HC/09.B3-TH3: Khiếu kiện quyết định xử phạt và truy thu thuế :
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS.HC/09.B3-TH3: Khiếu kiện quyết định xử phạt và truy thu thuế : Người khởi kiện: Doanh nghiệp Thúy Hiền; người bị kiện: Chi cục trưởng chi cục thuế thành phố B / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 114 tr ; 29cm
Tóm tắt Hồ sơ giải quyết vụ án hành chính về khiếu kiện xử phạt thuế và truy thu thuế
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013836
00235
004A82C785C-778B-4053-A108-84B3096F68E4
005201808161125
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180816112350|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLS.HC/09.B3-TH3: Khiếu kiện quyết định xử phạt và truy thu thuế : |bNgười khởi kiện: Doanh nghiệp Thúy Hiền; người bị kiện: Chi cục trưởng chi cục thuế thành phố B / |cHọc viện Tư pháp
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a114 tr ; |c29cm
520 |aHồ sơ giải quyết vụ án hành chính về khiếu kiện xử phạt thuế và truy thu thuế
852 |aThư viện HVTP

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào