Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
LS. HC/10-B7.DA: Khiếu kiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS. HC/10-B7.DA: Khiếu kiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Ngọc; Người bị kiện: chủ tịch UBND thành phố Hải Dương / Học viện Tư pháp
Mô tả vật lý 68 tr ; 29 cm
Tóm tắt các giấy tờ liên quan đến quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013835
00235
00411E4AB6F-6C2B-40D2-BF6E-B4B8549822E7
005201808161114
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180816111313|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLS. HC/10-B7.DA: Khiếu kiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : |bNgười khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Ngọc; Người bị kiện: chủ tịch UBND thành phố Hải Dương / |cHọc viện Tư pháp
300 |a68 tr ; |c29 cm
520 |acác giấy tờ liên quan đến quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
852 |aThư viện HVTP

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào