Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
LS-HC: 08/B3- TH1: Khiếu kiện thông báo thuế :
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LS-HC: 08/B3- TH1: Khiếu kiện thông báo thuế : Người khởi kiện: công ty Việt Hải; Người bị kiện: Chi cục thuế quận Ba Đình / Học viện Tư pháp
Mô tả vật lý 134 tr ; 29cm
Tóm tắt Hồ sơ tình huống Khiếu kiện thông báo thuế
Từ khóa tự do khiếu kiện thông báo thuế
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013834
00235
00492A37EDD-6BA7-4884-944D-E8BF484C7FF3
005201808161443
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180816144449|bphuongpt|y20180816110331|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a LS-HC: 08/B3- TH1: Khiếu kiện thông báo thuế : |bNgười khởi kiện: công ty Việt Hải; Người bị kiện: Chi cục thuế quận Ba Đình / |cHọc viện Tư pháp
300 |a134 tr ; |c29cm
520 |aHồ sơ tình huống Khiếu kiện thông báo thuế
653|akhiếu kiện thông báo thuế
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào