Sách giáo trình
340.092
Tập bài giảng kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư /
DDC 340.092
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thu, Lê Thị Thúy Nga
Nhan đề Tập bài giảng kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư / TS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Lê Thị Thúy Nga
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 399 tr ; 24cm
Tóm tắt cuốn sách gồm 6 chương bao, đề cập tới một số kỹ năng bổ trợ nghề nghiệpcần thiết cho Thẩm phán, Kiểm sát viên, luật sư bao gồm: Kỹ năng tra cứu, vận dụng , áp dụng pháp luật và án lệ; Kỹ năng thuyết trình , lập luận tranh luận và đối đáp; Kỹ năng viết pháp lý; Kỹ năng quản lý hồ sơ , tài liệu; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và kỹ năng tiếp xúc với các cơ quan báo trí
Từ khóa tự do Thẩm phán
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do nghề luật
Từ khóa tự do Kiểm sát viên
Tác giả(bs) TT Ngô Ngọc Vân, Trần Thị Huyền Trang, Cao Thị Ngọc Hà, Lê Thị Thúy Nga, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Kim Chi, Tống Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Lan Chi, Hoàng Ngọc Cẩn, Chu Thị Trang Vân, Phạm Minh Tuyên
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(100): PM42719-818
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013833
0022
0047CBB8BC1-C5B9-4C71-BC9E-673E075D28D7
005201808020929
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180802093153|bphuongpt|y20180802092645|zphuongpt
082 |a340.092
100 |aNguyễn Xuân Thu, Lê Thị Thúy Nga
245 |aTập bài giảng kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư / |cTS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Lê Thị Thúy Nga
250 |alần thứ nhất
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a399 tr ; |c24cm
520 |acuốn sách gồm 6 chương bao, đề cập tới một số kỹ năng bổ trợ nghề nghiệpcần thiết cho Thẩm phán, Kiểm sát viên, luật sư bao gồm: Kỹ năng tra cứu, vận dụng , áp dụng pháp luật và án lệ; Kỹ năng thuyết trình , lập luận tranh luận và đối đáp; Kỹ năng viết pháp lý; Kỹ năng quản lý hồ sơ , tài liệu; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và kỹ năng tiếp xúc với các cơ quan báo trí
653|aThẩm phán
653|aLuật sư
653|anghề luật
653|aKiểm sát viên
710|aNgô Ngọc Vân, Trần Thị Huyền Trang, Cao Thị Ngọc Hà, Lê Thị Thúy Nga, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Kim Chi, Tống Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Lan Chi, Hoàng Ngọc Cẩn, Chu Thị Trang Vân, Phạm Minh Tuyên
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(100): PM42719-818
890|a100|b54|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM42751 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 33 Hạn trả:06-01-2019
2 PM42752 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 34
3 PM42753 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 35 Hạn trả:30-11-2018
4 PM42754 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 36
5 PM42755 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 37 Hạn trả:30-11-2018
6 PM42756 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 38
7 PM42757 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 39
8 PM42758 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 40 Hạn trả:26-04-2019
9 PM42759 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 41 Hạn trả:19-04-2019
10 PM42760 Phòng mượn 340.092 Sách giáo trình 42
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10