Sách giáo trình
342
Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ án hành chính :
DDC 342
Tác giả CN Lê Thu Hằng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ án hành chính : (Tập 1- Phần cơ bản) / TS. Lê Thu Hằng; ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 399 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 7 chương; 1- Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính; 2- Kỹ năng thu thập , đánh giá, sử dụng chứng cứ của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án hành chính; 3- Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên; 4- Kỹ năng của Luật sư, thẩm phán, Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hành chính; 5- Kỹ năng của luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính; 6- Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn; 7- Kỹ năng của Luật sư , Thẩm phán, Kiểm sát viên trong thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án
Từ khóa tự do pháp luật hành chính
Từ khóa tự do Giáo trình kỹ năng hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Vũ thị Hòa
Tác giả(bs) TT Đồng Thị Kim Thoa
Tác giả(bs) TT Lê Thu Thảo
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(100): PM42619-718
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013832
0022
004263D0D5D-0782-44A2-BBDC-EE647EDB072C
005201808011534
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180801153704|bphuongpt|y20180801153122|zphuongpt
082 |a342
100 |aLê Thu Hằng
245 |aGiáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ án hành chính : |b(Tập 1- Phần cơ bản) / |cTS. Lê Thu Hằng; ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a399 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 7 chương; 1- Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính; 2- Kỹ năng thu thập , đánh giá, sử dụng chứng cứ của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án hành chính; 3- Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên; 4- Kỹ năng của Luật sư, thẩm phán, Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hành chính; 5- Kỹ năng của luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính; 6- Kỹ năng của Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên trong vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn; 7- Kỹ năng của Luật sư , Thẩm phán, Kiểm sát viên trong thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án
653|apháp luật hành chính
653|aGiáo trình kỹ năng hành chính
700 |aNguyễn Thị Hoàng Bạch Yến
700 |aNguyễn Thị Thu Hương
700 |aVũ thị Hòa
710|aĐồng Thị Kim Thoa
710|aLê Thu Thảo
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(100): PM42619-718
890|a100|b85|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM42619 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 1
2 PM42620 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 2
3 PM42621 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 3 Hạn trả:22-03-2019
4 PM42622 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 4 Hạn trả:03-11-2018
5 PM42623 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2019
6 PM42624 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 6 Hạn trả:11-11-2018
7 PM42625 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 7
8 PM42626 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 8
9 PM42627 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 9
10 PM42628 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10