Sách giáo trình
346
Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự : (Tập 1- Phần cơ bản) / PGS. TS Nguyễn Minh Hằng; ThS. Nguyễn Thị Hạnh
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H.:Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 786tr ; 24cm
Tóm tắt Cuốn giáo trình gồm 11 chương, đề cập các kỹ năng cơ bản nhất của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự đến thi hành án dân sự, theo cả 3 thủ tục giải quyết vụ án dân sự, thủ tục giải quyết việc dân sự và theo thủ tục rút gọn, nhưng trọng tâm ở giai đoạn xét xử sơ thẩm
Từ khóa tự do pháp luật dân sự
Từ khóa tự do giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự
Tác giả(bs) CN Ân Thanh Sơn
Tác giả(bs) CN Lê Thị Nhàn
Tác giả(bs) CN Trần Trung Trực
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Vụ
Tác giả(bs) CN Trần Hồng Phúc
Tác giả(bs) TT Lê Thị Bích Lan, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Anh Tuấn, Lê Thị Hà, Nguyễn Hải An, Nguyễn thị An Na, Nguyễn Thị Phíp, Bùi Nguyễn Phương Lê, Cao Thị Kim Chi
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(100): PM42519-618
Capital Documented
000 00000nas#a2200000ui#4500
0013831
0022
004E0B07227-9969-4DF4-BAE2-04383C07DCDB
005201903131558
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190313155714|bphuongpt|c20180801145258|dphuongpt|y20180801144229|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Minh Hằng
245 |aGiáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự : |b(Tập 1- Phần cơ bản) / |cPGS. TS Nguyễn Minh Hằng; ThS. Nguyễn Thị Hạnh
250 |aLần thứ nhất
260 |aH.:|bTư pháp, |c2018
300 |a786tr ; |c24cm
520 |aCuốn giáo trình gồm 11 chương, đề cập các kỹ năng cơ bản nhất của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết vụ, việc dân sự đến thi hành án dân sự, theo cả 3 thủ tục giải quyết vụ án dân sự, thủ tục giải quyết việc dân sự và theo thủ tục rút gọn, nhưng trọng tâm ở giai đoạn xét xử sơ thẩm
653|apháp luật dân sự
653|agiáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự
700 |aÂn Thanh Sơn
700 |aLê Thị Nhàn
700 |aTrần Trung Trực
700|aTrần Minh Tiến
700|aNguyễn Thị Hoài Phương
700|aNguyễn Văn Vụ
700|aTrần Hồng Phúc
710|aLê Thị Bích Lan, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Anh Tuấn, Lê Thị Hà, Nguyễn Hải An, Nguyễn thị An Na, Nguyễn Thị Phíp, Bùi Nguyễn Phương Lê, Cao Thị Kim Chi
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(100): PM42519-618
890|a100|b156|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM42519 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 1 Hạn trả:11-01-2019
2 PM42520 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 2 Hạn trả:12-04-2019
3 PM42521 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 3
4 PM42522 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 4 Hạn trả:28-09-2018
5 PM42523 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 5 Hạn trả:30-11-2018
6 PM42524 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 6 Hạn trả:28-09-2018
7 PM42525 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 7 Hạn trả:03-10-2018
8 PM42526 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 8
9 PM42527 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 9 Hạn trả:09-03-2019
10 PM42528 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 10 Hạn trả:31-08-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10