Sách tham khảo
346.052
Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp :
DDC 346.052
Tác giả CN Phạm Văn Tuyết; Lê Kim Giang
Nhan đề Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp : (Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý, bổ sung theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015) / PGS. TS. Phạm Văn Tuyết; TS Lê Kim Giang
Lần xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H:Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 464 tr ; 15 x 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 5 phần: 1- Một số vấn đề chung về thừa kế; 2- Thừa kế theo di chúc; 3- Thừa kế theo pháp luật; 4- thanh toán và phân chia di sản; 5- thực trang tranh chấp và giải quyết tranh chấp về thừa kế
Từ khóa tự do Thừa kế
Từ khóa tự do Luật thừa kế
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(5): PD10959-63
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013827
0021
0048E5B6D21-7F78-4AB9-9FC3-FF08D6D2C7DC
005201806220938
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180622094011|bphuongpt|c20180622093924|dphuongpt|y20180622093809|zphuongpt
082 |a346.052
100 |aPhạm Văn Tuyết; Lê Kim Giang
245 |aPháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp : |b(Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý, bổ sung theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015) / |cPGS. TS. Phạm Văn Tuyết; TS Lê Kim Giang
250 |alần thứ 2
260 |aH:|bTư pháp, |c2017
300 |a464 tr ; |c15 x 21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 5 phần: 1- Một số vấn đề chung về thừa kế; 2- Thừa kế theo di chúc; 3- Thừa kế theo pháp luật; 4- thanh toán và phân chia di sản; 5- thực trang tranh chấp và giải quyết tranh chấp về thừa kế
653|aThừa kế
653|aLuật thừa kế
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(5): PD10959-63
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD10959 Phòng đọc 346.052 Sách tham khảo 1
2 PD10960 Phòng đọc 346.052 Sách tham khảo 2
3 PD10961 Phòng đọc 346.052 Sách tham khảo 3
4 PD10962 Phòng đọc 346.052 Sách tham khảo 4
5 PD10963 Phòng đọc 346.052 Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào