Sách giáo trình
346 GIA
Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 2. /
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 2. / TS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Phạm Thị Thúy Hồng, PGS.TS Bùi Đăng Hiếu, CCV-ThS. Hoàng Mạnh Thắng...
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H:. : Nhà xuất bản Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 536 ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chương về các lĩnh vực: pháp luật về hộ tịch, tài sản và quyền sở hữu, đại diện; đất đai, nhà ở; hôn nhân và gia đình; giao dịch bảo đảm; doanh nghiệp, tài chính; sở hữu trí tuệ; đấu giá tài sản; thừa kế
Từ khóa tự do pháp luật công chứng
Từ khóa tự do hành nghề công chứng
Từ khóa tự do công chứng viên
Tác giả(bs) CN Bùi Ngọc Tú
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoài Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Tuyến
Tác giả(bs) CN Lại Thị Bích Ngà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Ninh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tuyến
Tác giả(bs) TT Tuấn Đạo Thanh
Tác giả(bs) TT Phạm Thu Hằng
Tác giả(bs) TT Nguyễn Thị Quế Anh
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013768
0022
004687C22A6-AEE5-4559-900D-1F5FC1604746
005201706220836
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170622083940|bphuongpt|c20170622083851|dphuongpt|y20170622083118|zphuongpt
082 |a346|bGIA
100 |aNguyễn Xuân Thu, Phạm Thị Thúy Hồng (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng hành nghề công chứng tập 2. / |cTS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Phạm Thị Thúy Hồng, PGS.TS Bùi Đăng Hiếu, CCV-ThS. Hoàng Mạnh Thắng...
250 |alần thứ nhất
260 |aH:. : |bNhà xuất bản Tư pháp, |c2016
300 |a536 ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 11 chương về các lĩnh vực: pháp luật về hộ tịch, tài sản và quyền sở hữu, đại diện; đất đai, nhà ở; hôn nhân và gia đình; giao dịch bảo đảm; doanh nghiệp, tài chính; sở hữu trí tuệ; đấu giá tài sản; thừa kế
653|apháp luật công chứng
653|ahành nghề công chứng
653|acông chứng viên
654|anghề công chứng
654|acông chứng viên
700 |aBùi Ngọc Tú
700 |aNguyễn Hoài Thanh
700 |aNguyễn Quang Tuyến
700|aLại Thị Bích Ngà
700|aNguyễn Duy Ninh
700|aNguyễn Tuyến
710|aTuấn Đạo Thanh
710|aPhạm Thu Hằng
710|aNguyễn Thị Quế Anh
852 |aThư viện HVTP
890|b286|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM42274 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 1
2 PM42275 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 2
3 PM42276 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 3
4 PM42277 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 4
5 PM42278 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 5
6 PM42279 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 6
7 PM42280 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 7
8 PM42281 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 8
9 PM42282 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 9
10 PM42283 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 10 Hạn trả:28-06-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11