Sách giáo trình
346 GIA
Giáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự /
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự / PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, TS. Lê Thu Hà, ThS Nguyễn Thị Hạnh, TS. Hà Hữu Dụng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ, TS. Vũ Thị Thu Hiền...
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H:. : Nhà Xuất bản Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 600tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 9 chương, trình tự các bước trong giải quyết vụ việc dân sự như: kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; Thu thập, cung cấp, giao nộp chứng cứ; nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và sử dụng chứng cứ; kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm, tham gia phiên tòa sơ thẩm; tham gia thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm; tham gia thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; tham gia thủ tục rút gọn; tham gia thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; tham gia giải quyết một số vụ việc dân sự; tham gia trong hoạt động thi hành án dân sự
Từ khóa tự do pháp luật dân sự
Từ khóa tự do giải quyết vụ việc dân sự
Tác giả(bs) CN Ân Thanh Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị An Na
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hương Giang
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài Phương
Tác giả(bs) CN Trần Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Bùi Nguyễn Phương Lê
Tác giả(bs) TT Nguyễn Thị Thu Hà
Tác giả(bs) TT Nguyễn Thị Vân Anh
Tác giả(bs) TT Nguyễn Thị Phíp
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013767
0022
00420AF364C-3185-4078-9CA9-B5FD0E0035F6
005201706210849
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170621085243|bphuongpt|c20170621085159|dphuongpt|y20170621084604|zphuongpt
082 |a346|bGIA
100 |aNguyễn Minh Hằng (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự / |cPGS.TS Nguyễn Minh Hằng, TS. Lê Thu Hà, ThS Nguyễn Thị Hạnh, TS. Hà Hữu Dụng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ, TS. Vũ Thị Thu Hiền...
250 |alần thứ nhất
260 |aH:. : |bNhà Xuất bản Tư pháp, |c2016
300 |a600tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 9 chương, trình tự các bước trong giải quyết vụ việc dân sự như: kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; Thu thập, cung cấp, giao nộp chứng cứ; nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và sử dụng chứng cứ; kỹ năng chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm, tham gia phiên tòa sơ thẩm; tham gia thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm; tham gia thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; tham gia thủ tục rút gọn; tham gia thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; tham gia giải quyết một số vụ việc dân sự; tham gia trong hoạt động thi hành án dân sự
653|apháp luật dân sự
653|agiải quyết vụ việc dân sự
654|akỹ năng của luật sư
654|aviệc dân sự
700 |aÂn Thanh Sơn
700 |aNguyễn Thị An Na
700 |aNguyễn Thị Hương Giang
700|aTrần Minh Tiến
700|aNguyễn Thị Hoài Phương
700|aTrần Anh Tuấn
700|aBùi Nguyễn Phương Lê
710|aNguyễn Thị Thu Hà
710|aNguyễn Thị Vân Anh
710|aNguyễn Thị Phíp
852 |aThư viện HVTP
890|b1790|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM42005 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 1
2 PM42006 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 2
3 PM42007 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 3
4 PM42008 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 4
5 PM42009 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 5
6 PM42010 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 6
7 PM42011 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 7
8 PM42012 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 8 Hạn trả:06-10-2017
9 PM42013 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 9
10 PM42014 Phòng mượn 346 GIA Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 27