Sách giáo trình
346 GIA
Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của Luất sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Minh Hằng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của Luất sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự : (Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý, bổ sung) / PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng; TS. Bùi Thị Huyền, lS Nguyễn Thị Kim Thanh, TS. Lê Mai Anh, TP, ThS Lê Thị Bích Lan, ThS. Nguyễn Thị Hạnh, ...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H:. : Nhà xuất bản Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 496 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự ; 2- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 3- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế; 4- Kỹ năng chuyên của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ; 5- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đổng bảo đảm; 6- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ; 7- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết mua bán hàng hóa; 8- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động; 9- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 10- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết hôn nhân và gia đình
Từ khóa tự do pháp luật dân sự
Từ khóa tự do dân sự chuyên sâu
Môn học pháp luật dân sự chuyên sâu của Luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013734
0022
0047F88E615-9BB2-4DB3-98D0-C97EE34FAA57
005201705300939
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170530094058|bphuongpt|c20170530092807|dphuongpt|y20170530092248|zphuongpt
082 |a346|bGIA
100 |aNguyễn Minh Hằng
245 |aGiáo trình kỹ năng chuyên sâu của Luất sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự : |b(Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý, bổ sung) / |cPGS.TS. Nguyễn Minh Hằng; TS. Bùi Thị Huyền, lS Nguyễn Thị Kim Thanh, TS. Lê Mai Anh, TP, ThS Lê Thị Bích Lan, ThS. Nguyễn Thị Hạnh, ...
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH:. : |bNhà xuất bản Tư pháp, |c2016
300 |a496 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự ; 2- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 3- Kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế; 4- Kỹ năng chuyên của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ; 5- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đổng bảo đảm; 6- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ; 7- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết mua bán hàng hóa; 8- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động; 9- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 10- kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong việc giải quyết hôn nhân và gia đình
653|apháp luật dân sự
653|adân sự chuyên sâu
654|akỹ năng chuyên sâu dân sự
690 |apháp luật dân sự chuyên sâu của Luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|b1327|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM41211 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 1 Hạn trả:05-06-2020
2 PM41212 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 2
3 PM41213 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 3
4 PM41214 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 4 Hạn trả:29-11-2019
5 PM41215 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 5 Hạn trả:29-11-2019
6 PM41216 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 6 Hạn trả:05-01-2020
7 PM41217 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 7
8 PM41218 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 8 Hạn trả:09-06-2020
9 PM41219 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 9
10 PM41220 Phòng mượn 346 GIA Sách tham khảo 10 Hạn trả:01-11-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18