Sách giáo trình
340 GIA
Giáo trình luật sư và nghề luật sư /
DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Hữu Ước
Nhan đề Giáo trình luật sư và nghề luật sư / GVC.ThS. Nguyễn Hữu Ước, TS. Nguyễn Văn Điệp, TS Nguyễn Văn Tuân, TS. Đặng Vũ Huân, ThS. Tống Thị Thanh Thanh, TS. Trần Huy Liệu. LS Nguyễn văn Chiến, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H:. : Nhà xuất bản Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 352 Tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 9 chương: 1- Tổng quan về nghề luật sư; 2- pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; 3- Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của Luật sư; 4 - Hoạt động thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư; 5- Kỹ năng nghe, đọc, hỏi, lập luận và tranh luận của Luật sư; Kỹ năng nói và kỹ năng viết của Luật sư; 7 - Kỹ năng tra cứu, sử dụng pháp luật vafsuy luận luật học trong hành nghề luật sư; 8 - Kỹ năng làm việc của Luật sư với cơ quan truyền thông; 9- Quản trị, tổ chức hành nghề luật sư
Từ khóa tự do luật sư
Từ khóa tự do nghề luật
Môn học Luật sư và nghề Luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013733
0022
00407C86AFF-80BC-4CDA-9E84-9C37E323FBA2
005201705300844
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170530084627|bphuongpt|c20170530084521|dphuongpt|y20170530084308|zphuongpt
082 |a340|bGIA
100 |aNguyễn Hữu Ước
245 |aGiáo trình luật sư và nghề luật sư / |cGVC.ThS. Nguyễn Hữu Ước, TS. Nguyễn Văn Điệp, TS Nguyễn Văn Tuân, TS. Đặng Vũ Huân, ThS. Tống Thị Thanh Thanh, TS. Trần Huy Liệu. LS Nguyễn văn Chiến, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ
250 |alần thứ nhất
260 |aH:. : |bNhà xuất bản Tư pháp, |c2016
300 |a352 Tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 9 chương: 1- Tổng quan về nghề luật sư; 2- pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; 3- Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của Luật sư; 4 - Hoạt động thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư; 5- Kỹ năng nghe, đọc, hỏi, lập luận và tranh luận của Luật sư; Kỹ năng nói và kỹ năng viết của Luật sư; 7 - Kỹ năng tra cứu, sử dụng pháp luật vafsuy luận luật học trong hành nghề luật sư; 8 - Kỹ năng làm việc của Luật sư với cơ quan truyền thông; 9- Quản trị, tổ chức hành nghề luật sư
653|aluật sư
653|anghề luật
654|anghề luật sư
690 |aLuật sư và nghề Luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|b1181|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM41166 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 236
2 PM41167 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 237
3 PM41168 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 238
4 PM41169 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 239
5 PM41170 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 240 Hạn trả:23-06-2017
6 PM41171 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 241 Hạn trả:27-04-2018
7 PM41172 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 242
8 PM41173 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 243
9 PM41174 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 244
10 PM41175 Phòng mượn 340 GIA Sách giáo trình 245 Hạn trả:01-11-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28