Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ hành chính- Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư :
DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ hành chính- Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư : Tình huống 1- Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Tuyết; Người bị kiện: UBND xã Việt Hùng, Đông Anh. Khiếu kiện về hành vi hành chính về quản lý đất đai; Tình huống 2: Người khởi kiện: Công ty Hà Trung Hậu. Người bị kiện: Đội trưởng đội quản lý thị trường. Khiếu kiện hành vi hành chính / Học viện Tư pháp,. LS-HC: 4/2
Thông tin xuất bản Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 58
Từ khóa tự do Hồ sơ hành chính
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000ndm#a2200000ui#4500
0013699
00235
004A45F5CD4-1B2D-4804-8D0A-9E76DA4D576B
005201703101143
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170310114344|bnganpt|c20170308185318|dbacdv|y20170308141352|zbacdv
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ hành chính- Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư : |bTình huống 1- Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Tuyết; Người bị kiện: UBND xã Việt Hùng, Đông Anh. Khiếu kiện về hành vi hành chính về quản lý đất đai; Tình huống 2: Người khởi kiện: Công ty Hà Trung Hậu. Người bị kiện: Đội trưởng đội quản lý thị trường. Khiếu kiện hành vi hành chính / |cHọc viện Tư pháp,. |nLS-HC: 4/2
260 |aHọc viện Tư pháp
260|c2016
300 |a58
653|aHồ sơ hành chính
852 |aThư viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/hosotinhhuong/hosoluatsu/hosohanhchinhls.hc04_2/hosohanhchinhls.hc04_2_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d3

Không tìm thấy biểu ghi nào