Hồ sơ tình huốngHồ sơ thẩm phán
347
Hồ sơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản :
DDC 347
Tác giả CN Học Viện Tư Pháp
Nhan đề Hồ sơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản : Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử / Học Viện Tư Pháp, Mã số: TP-HS 23/DA
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 120 tr. ; cm.
Tùng thư Hồ sơ tình huống
Thuật ngữ chủ đề Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Địa chỉ Thư Viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013545
00236
0048226493B-D94E-45D5-AABA-F01175FBDF8C
005201703011347
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170301134805|bbacdv|c20170218121045|dnganpt|y20160121202445|zhvtp_thuvien1
082 |a347
100 |aHọc Viện Tư Pháp
245 |aHồ sơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản : |bDùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử / |cHọc Viện Tư Pháp, |pMã số: TP-HS 23/DA
260 |c2014
300 |a120 tr. ; |ccm.
490|aHồ sơ tình huống
650 |aLừa đảo chiếm đoạt tài sản
852 |aThư Viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/HoSoTinhHuong/HoSoThamPhan/hsthtp00083/0hsthtp00083_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào