Hồ sơ tình huống
340
Hồ sơ cố ý gây thương tích :
DDC 340
Tác giả CN Học Viện Tư Pháp
Nhan đề Hồ sơ cố ý gây thương tích : Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử / Học Viện Tư Pháp
Thông tin xuất bản 2013
Mô tả vật lý 200 tr. ; cm.
Phụ chú Hồ sơ bị can Nguyễn Văn Minh
Thuật ngữ chủ đề Cố ý gây thương tích
Địa chỉ Thư Viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013544
0023
0046C2C3469-54FB-4325-A728-A9A5F1F994C9
005201601171018
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170218120320|bnganpt|c20160224104157|dhaonh|y20160117101725|zhvtp_thuvien1
082 |a340
100 |aHọc Viện Tư Pháp
245 |aHồ sơ cố ý gây thương tích : |bDùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử / |cHọc Viện Tư Pháp
260 |c2013
300 |a200 tr. ; |ccm.
500|aHồ sơ bị can Nguyễn Văn Minh
650 |aCố ý gây thương tích
852 |aThư Viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/HoSoTinhHuong/HoSoThamPhan/hsthtp00084/0hsthtp00084_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào