Hồ sơ tình huốngHồ sơ thẩm phán
340
Hồ sơ giết người :
DDC 340
Tác giả CN Học Viện Tư Pháp
Nhan đề Hồ sơ giết người : Dùng cho các lớp đào tạo thẩm phán / Học Viện Tư Pháp
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 246 tr. ; cm.
Tùng thư TP.HS 27: Vũ Văn Đạt, Vũ Văn Nghĩa giết người
Thuật ngữ chủ đề Giết người
Địa chỉ Thư Viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013542
00236
00457DED2A7-6F3D-4907-BCB7-1783A4F31BB3
005201703011346
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170301134613|bbacdv|c20170218115317|dnganpt|y20160117034154|zhvtp_thuvien1
082 |a340
100 |aHọc Viện Tư Pháp
245 |aHồ sơ giết người : |bDùng cho các lớp đào tạo thẩm phán / |cHọc Viện Tư Pháp
260 |c2014
300 |a246 tr. ; |ccm.
490|aTP.HS 27: Vũ Văn Đạt, Vũ Văn Nghĩa giết người
650 |aGiết người
852 |aThư Viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/HoSoTinhHuong/HoSoThamPhan/hsthtp00086/0hsthtp00086_001thumbimage.jpg
890|c1|d1|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào