Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản :
DDC 340
Tác giả CN Học Viện Tư Pháp
Nhan đề Hồ sơ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản : Dùng cho các lớp đào tạo Luật sư / Học Viện Tư Pháp
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 207 tr. ; cm.
Tùng thư LS.HS 10 : Nguyễn Văn Hùng cố ý gây thương tích.
Thuật ngữ chủ đề Cố ý gây thương tích
Thuật ngữ chủ đề Hủy hoại tài sản
Địa chỉ Thư Viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013513
00235
00499DA6D1C-846A-440F-93D5-CA7AC2AB2276
005201703011053
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170301105333|bbacdv|c20170218091459|dnganpt|y20160119184831|zhvtp_thuvien1
082 |a340
100 |aHọc Viện Tư Pháp
245 |aHồ sơ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản : |bDùng cho các lớp đào tạo Luật sư / |cHọc Viện Tư Pháp
260 |c2014
300 |a207 tr. ; |ccm.
490|aLS.HS 10 : Nguyễn Văn Hùng cố ý gây thương tích.
650 |aCố ý gây thương tích
650|aHủy hoại tài sản
852 |aThư Viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/HoSoTinhHuong/HoSoLuatSu/thdtls00027/0thdtls00027_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào