Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ :
DDC 340
Tác giả CN Học Viện Tư Pháp
Nhan đề Hồ sơ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ : Dùng cho các lớp đào tạo Luật sư / Học Viện Tư Pháp
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 360 tr. ; cm.
Tùng thư LS.HS 08 : Võ Hoàng Triều lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Thuật ngữ chủ đề Thi hành công vụ
Địa chỉ Thư Viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013512
00235
004C36FDCB9-8659-4D00-B62E-777B26A1150E
005201703011052
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170301105251|bbacdv|c20170218091300|dnganpt|y20160119182907|zhvtp_thuvien1
082 |a340
100 |aHọc Viện Tư Pháp
245 |aHồ sơ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ : |bDùng cho các lớp đào tạo Luật sư / |cHọc Viện Tư Pháp
260 |c2014
300 |a360 tr. ; |ccm.
490|aLS.HS 08 : Võ Hoàng Triều lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
650 |aThi hành công vụ
852 |aThư Viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/HoSoTinhHuong/HoSoLuatSu/thdtls00028/0thdtls00028_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào