Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Môn tư vấn pháp luật và hợp đồng :
DDC 340
Tác giả CN Học Viện Tư Pháp
Nhan đề Môn tư vấn pháp luật và hợp đồng : Bài 7. Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài / Học Viện Tư Pháp, LS.TV - 07
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 58 tr. ; cm.
Tùng thư Hồ sơ tình huống
Thuật ngữ chủ đề Tư vấn pháp luật
Địa chỉ Thư Viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013495
00235
0042EDA6CC2-86E4-4E51-B1C9-8565C00FF094
005201703011037
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170301103739|bbacdv|c20170217163415|dnganpt|y20160118132951|zhvtp_thuvien1
082 |a340
100 |aHọc Viện Tư Pháp
245 |aMôn tư vấn pháp luật và hợp đồng : |bBài 7. Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài / |cHọc Viện Tư Pháp, |pLS.TV - 07
260 |c2014
300 |a58 tr. ; |ccm.
490|aHồ sơ tình huống
650 |aTư vấn pháp luật
852 |aThư Viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/HoSoTinhHuong/HoSoLuatSu/thdtls00055/0thdtls00055_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào