Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ tình huống :
DDC 340
Tác giả CN Học Viện Tư Pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống : Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư / Học Viện Tư Pháp, LS.TV - 13. Bài 2: Tư vấn quản trị điều hành doanh nghiệp (quản lý nội bộ doanh nghiệp)
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 32 tr. ; cm.
Phụ chú Sử dụng cho Học phần kỹ năng tư vấn chuyên sâu pháp luật cho doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Tư vấn pháp luật
Địa chỉ Thư Viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013491
00235
0045605F8C8-82DF-49ED-B8DE-B341FA86F604
005201703011034
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170301103433|bbacdv|c20170217151817|dnganpt|y20160118095533|zhvtp_thuvien1
082 |a340
100 |aHọc Viện Tư Pháp
245 |aHồ sơ tình huống : |bDùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư / |cHọc Viện Tư Pháp, |pLS.TV - 13. Bài 2: Tư vấn quản trị điều hành doanh nghiệp (quản lý nội bộ doanh nghiệp)
260 |c2014
300 |a32 tr. ; |ccm.
500|aSử dụng cho Học phần kỹ năng tư vấn chuyên sâu pháp luật cho doanh nghiệp
650 |aTư vấn pháp luật
852 |aThư Viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/HoSoTinhHuong/HoSoLuatSu/thdtls00059/0thdtls00059_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào