Sách giáo trình
340
Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự :
DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyên
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự : Dùng chung cho đào tạo thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư / Nguyễn Văn Huyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công An Nhân Dân
Mô tả vật lý 586 tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Án hình sự
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013366
0022
0042875CBA7-50C6-4561-87C8-03682AFE3186
005201702151707
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20170215170746|bnganpt|c20170215145206|dnganpt|y20160319074559|zhvtp_thuvien5
082 |a340
100|aNguyễn Văn Huyên
245 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự : |bDùng chung cho đào tạo thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư / |cNguyễn Văn Huyên
260 |aHà Nội : |bNxb. Công An Nhân Dân
300 |a586 tr. ; |ccm.
650 |aÁn hình sự
852 |aThư viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/shhv00025/0shhv00025_001thumbimage.jpg
890|c1|d2|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào