Sách giáo trình
340
Sổ tay tư vấn pháp luật. Phần dân sự /
DDC 340
Tác giả CN Lê Mai Anh
Nhan đề Sổ tay tư vấn pháp luật. Phần dân sự / Lê Mai Anh, Nguyễn Minh Hằng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2014
Mô tả vật lý 234 tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tư vấn pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hằng
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013364
0022
004896D8B78-FD0F-478F-AB1E-A6CB9ADE3C1E
005201702151707
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170215170711|bnganpt|c20170215144606|dnganpt|y20160319061005|zhvtp_thuvien5
082 |a340
100|aLê Mai Anh
245 |aSổ tay tư vấn pháp luật. Phần dân sự / |cLê Mai Anh, Nguyễn Minh Hằng
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2014
300 |a234 tr. ; |ccm.
650 |aTư vấn pháp luật
700|aNguyễn Minh Hằng
852 |aThư viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/shhv00026/0shhv00026_001thumbimage.jpg
890|c1|d3|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào