Sách giáo trình
346
Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự /
DDC 346
Tác giả CN Phan Hữu Thư
Nhan đề Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự / Phan Hữu Thư, Lê Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Tư pháp, 2004
Mô tả vật lý 406 tr, ; cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Học Viện Tư Pháp
Thuật ngữ chủ đề Vụ án dân sự
Thuật ngữ chủ đề Luật dân sự
Tác giả(bs) CN Lê Thu Hà
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013305
0022
0048F58D860-40CE-4C3C-B236-E7AA12F53F23
005201702151651
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170215165107|bnganpt|c20170215090117|dnganpt|y20160112140415|zhvtp_thuvien1
082 |a346
100 |aPhan Hữu Thư
245 |aKỹ năng giải quyết các vụ án dân sự / |cPhan Hữu Thư, Lê Thu Hà
260|aHà Nội : |bNxb. Tư pháp, |c2004
300|a406 tr, ; |ccm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Học Viện Tư Pháp
650 |aVụ án dân sự
650|aLuật dân sự
700|aLê Thu Hà
852 |aThư viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/KIPOSDATA1/SachGiaoTrinh/GiaoTrinh2015/kynanggiaiquyetcacvuandansu/0shhv00031_001thumbimage.jpg
890|c1|d1|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào