Sách tham khảo
345/GI
Giáo trình kỹ năng tranh tụng của luật sư trong một số vụ án hình sự
DDC 345/GI
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyên
Nhan đề Giáo trình kỹ năng tranh tụng của luật sư trong một số vụ án hình sự
Thông tin xuất bản H : NXB Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 380tr. ; : 24cm
Tóm tắt kỹ năng của luật sư khi tư vấn những vấn đề liên quan đến giải quyết vụ án hình sự; kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội xâm phạm sở hữu; kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; kỹ năng của luật sư trong vụ án các tội phạm ma túy; kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; kỹ năng của luật sư về các tội phạm chức vụ
Thuật ngữ chủ đề Hình sự
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(230): PM40039-68, PM40197-396
000 00000nam a2200000 a 4500
0013275
0021
0043634
005201611251713
008150727s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161125171109|badmin|c201611181213|y201507270000|zvanbac
041|avie
044|avm|
082 |a345/GI
100 |aNguyễn Văn Huyên
245 |aGiáo trình kỹ năng tranh tụng của luật sư trong một số vụ án hình sự
260 |aH : |bNXB Tư pháp, |c2014
300 |a380tr. ; : |b24cm
520 |a kỹ năng của luật sư khi tư vấn những vấn đề liên quan đến giải quyết vụ án hình sự; kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội xâm phạm sở hữu; kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; kỹ năng của luật sư trong vụ án các tội phạm ma túy; kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; kỹ năng của luật sư về các tội phạm chức vụ
650 |aHình sự
650 |akỹ năng hình sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(230): PM40039-68, PM40197-396
890|a230|b1286|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM40210 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 44 Hạn trả:30-03-2019
2 PM40211 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 45 Hạn trả:23-05-2019
3 PM40212 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 46 Hạn trả:03-02-2019
4 PM40213 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 47 Hạn trả:25-05-2019
5 PM40214 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 48 Hạn trả:14-05-2019
6 PM40215 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 49 Hạn trả:05-07-2019
7 PM40216 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 50 Hạn trả:25-05-2019
8 PM40217 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 51 Hạn trả:31-08-2018
9 PM40218 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 52 Hạn trả:03-07-2019
10 PM40219 Phòng mượn 345/GI Sách giáo trình 53
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23 
Không có liên kết tài liệu số nào