Sách giáo trình
347.077/PH-C
Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật
UDC 347.077/PH-C
Tác giả TT TS. Phan Chí Hiếu
Nhan đề Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật
Thông tin xuất bản CAND : 2012
Mô tả vật lý 584tr. ; : 24cm ; 300c
Tóm tắt Cuốn giáo trình gồm ba phần, 21 chương, gồm nhiều kiến thức trong việc tư vấn một số các loại hình thường gặp trong thực tiễn bhuw tư vấn pháp luật về nhà ở, tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình, tư vấn pháp luật về thừa kế, tư vấn pháp luật về quyền sử dụng đất...
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng tư vấn pháp luật
Tên vùng địa lý Tư vấn pháp luật
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(617): PM36809-7123, PM37819-64, PM37885-94, PM37916-50, PM38002-24, PM38133-55, PM38567-76, PM38817-38, PM42394-453, PM43519-68, PM44689-711
000 00000nam a2200000 a 4500
0013175
0022
0043531
005201702101125
008120727s0 vm| vie
0091 0
039|a20170210112600|bbacdv|c201207270000|dminhanh|y201207270000|zminhanh
041|avie
044|avm|
080 |a347.077/PH-C
110 |aTS. Phan Chí Hiếu|bThs. Nguyễn Thị Hằng Nga
245 |aGiáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật
260 |aCAND : |b2012
300 |a584tr. ; : |b24cm ; |c300c
520 |a Cuốn giáo trình gồm ba phần, 21 chương, gồm nhiều kiến thức trong việc tư vấn một số các loại hình thường gặp trong thực tiễn bhuw tư vấn pháp luật về nhà ở, tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình, tư vấn pháp luật về thừa kế, tư vấn pháp luật về quyền sử dụng đất...
650 |aKỹ năng tư vấn pháp luật
651 |aTư vấn pháp luật
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(617): PM36809-7123, PM37819-64, PM37885-94, PM37916-50, PM38002-24, PM38133-55, PM38567-76, PM38817-38, PM42394-453, PM43519-68, PM44689-711
890|a617|b5869|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM36809 Phòng mượn Sách tham khảo 1
2 PM36810 Phòng mượn Sách tham khảo 2 Hạn trả:20-05-2013
3 PM36811 Phòng mượn Sách tham khảo 3 Hạn trả:15-07-2017
4 PM36812 Phòng mượn Sách tham khảo 4 Hạn trả:27-01-2015
5 PM36813 Phòng mượn Sách tham khảo 5 Hạn trả:18-12-2012
6 PM36814 Phòng mượn Sách tham khảo 6
7 PM36815 Phòng mượn Sách tham khảo 7 Hạn trả:20-08-2012
8 PM36816 Phòng mượn Sách tham khảo 8 Hạn trả:03-07-2017
9 PM36817 Phòng mượn Sách tham khảo 9
10 PM36818 Phòng mượn Sách tham khảo 10 Hạn trả:18-01-2016
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 62