Sách giáo trình
345.071/GIA
Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự (chỉnh sửa, bổ sung)
DDC 345.071/GIA
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyên
Tác giả TT Nguyễn Văn Điệp, Phan Trung Hoài, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Văn Độ
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự (chỉnh sửa, bổ sung)
Thông tin xuất bản H : NXB Tư pháp, 2012
Mô tả vật lý 746tr. ; : 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chương: 1- Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; 2- Điều tra vụ án hình sự; 3- Truy tố 4- Chuẩn bị xét xử; 5- Phiên tòa sơ thẩm; 6- Soạn thảo văn bản tố tụng; 7- Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; 8 Thi hành án hình sự; 9 Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự; 10 Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, luật sư trong các vụ án người chưa thành niên; 11- Hợp tác Quốc tế trong giải quyết các vụ án hình sự
Thuật ngữ chủ đề Hình sự
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(411): PM35808-6007, PM38356-566
000 00000nam a2200000 a 4500
0013172
0022
0043528
005201703031736
008120509s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170303173620|btinhtx|c20170209162050|dnganpt|y201205090000|zvanbac
041|avie
044|avm|
082 |a345.071/GIA
100 |aNguyễn Văn Huyên
110 |aNguyễn Văn Điệp, Phan Trung Hoài, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Văn Độ
245 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự (chỉnh sửa, bổ sung)
260 |aH : |bNXB Tư pháp, |c2012
300 |a746tr. ; : |b24cm
520 |a Nội dung cuốn sách gồm 11 chương: 1- Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; 2- Điều tra vụ án hình sự; 3- Truy tố 4- Chuẩn bị xét xử; 5- Phiên tòa sơ thẩm; 6- Soạn thảo văn bản tố tụng; 7- Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; 8 Thi hành án hình sự; 9 Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự; 10 Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, luật sư trong các vụ án người chưa thành niên; 11- Hợp tác Quốc tế trong giải quyết các vụ án hình sự
650 |aHình sự
650 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(411): PM35808-6007, PM38356-566
890|a411|b3932|c1|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM35808 Phòng mượn Sách giáo trình 1 Hạn trả:16-12-2014
2 PM35809 Phòng mượn Sách giáo trình 2 Hạn trả:12-08-2015
3 PM35810 Phòng mượn Sách giáo trình 3
4 PM35811 Phòng mượn Sách giáo trình 4
5 PM35812 Phòng mượn Sách giáo trình 5
6 PM35813 Phòng mượn Sách giáo trình 6
7 PM35814 Phòng mượn Sách giáo trình 7
8 PM35815 Phòng mượn Sách giáo trình 8
9 PM35816 Phòng mượn Sách giáo trình 9
10 PM35817 Phòng mượn Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 42