Sách giáo trình
345/GIA
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam
DDC 345/GIA
Tác giả TT Học viện Tư pháp
Tác giả TT Học viện tư pháp; PGS.TS. Nguyên Văn Huyên (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam
Thông tin xuất bản HN : TP, 2011
Mô tả vật lý 780tr. ; : 27cm ; 35
Tóm tắt Giáo trình gồm 22 chương.
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình Luật Hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(185): PM35134-68, PM36049-148, PM37324-73
000 00000nam a2200000 a 4500
0013154
0022
0043510
005201702101121
008110606s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170210112116|bbacdv|c20170209115235|danhtm|y201106060000|zminhanh
041|avie
044|avm|
082 |a345/GIA
110 |aHọc viện Tư pháp
110 |aHọc viện tư pháp; PGS.TS. Nguyên Văn Huyên (chủ biên)
245 |aGiáo trình Luật Hình sự Việt Nam
260 |aHN : |bTP, |c2011
300 |a780tr. ; : |b27cm ; |c35
520 |a Giáo trình gồm 22 chương.
650 |aGiáo trình Luật Hình sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(185): PM35134-68, PM36049-148, PM37324-73
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/giaotrinhluathinhsuvietnam/giaotrinhluathinhsuvietnam_001thumbimage.jpg
890|a185|b802|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM35134 Phòng mượn Sách tham khảo 1
2 PM35135 Phòng mượn Sách tham khảo 2
3 PM35136 Phòng mượn Sách tham khảo 3
4 PM35137 Phòng mượn Sách tham khảo 4
5 PM35138 Phòng mượn Sách tham khảo 5
6 PM35139 Phòng mượn Sách tham khảo 6
7 PM35140 Phòng mượn Sách tham khảo 7
8 PM35141 Phòng mượn Sách tham khảo 8
9 PM35142 Phòng mượn Sách tham khảo 9 Hạn trả:27-08-2012
10 PM35143 Phòng mượn Sách tham khảo 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 19