Sách tham khảo
345.071/GIA
Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự
DDC 345.071/GIA
Tác giả TT Học viện Tư pháp
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự
Phụ chú Giáo trình được hoàn thành với sự tài trợ của Jica
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến kỹ năng giải quyết vụ án hình sự về người chưa thành niên và kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự (Dùng chung cho đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư)
Từ khóa tự do Giáo trình; kỹ năng; hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(530): PM33025-204, PM33463-612, PM34093-107, PM35408-592
000 00000nam a2200000 a 4500
0012845
0021
0043199
008080508s0 vm| vie
0091 0
039|a200805080000|bminhanh|y200805080000|zminhanh
041|avie
044|avm|
082 |a345.071/GIA
110 |aHọc viện Tư pháp
245 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự
500 |a Giáo trình được hoàn thành với sự tài trợ của Jica
520 |a Cuốn sách đề cập đến kỹ năng giải quyết vụ án hình sự về người chưa thành niên và kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài
650 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự (Dùng chung cho đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư)
653 |aGiáo trình; kỹ năng; hình sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(530): PM33025-204, PM33463-612, PM34093-107, PM35408-592
890|a530|b3229|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM33025 Phòng mượn Sách giáo trình 1
2 PM33026 Phòng mượn Sách giáo trình 2 Hạn trả:21-10-2011
3 PM33027 Phòng mượn Sách giáo trình 3 Hạn trả:21-10-2011
4 PM33028 Phòng mượn Sách giáo trình 4
5 PM33029 Phòng mượn Sách giáo trình 5
6 PM33030 Phòng mượn Sách giáo trình 6 Hạn trả:05-10-2012
7 PM33031 Phòng mượn Sách giáo trình 7 Hạn trả:19-01-2011
8 PM33032 Phòng mượn Sách giáo trình 8 Hạn trả:25-05-2009
9 PM33033 Phòng mượn Sách giáo trình 9
10 PM33034 Phòng mượn Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 53 
Không có liên kết tài liệu số nào