Sổ tay
9/MV-GT
Sổ tay Luật sư
DDC 9/MV-GT
Tác giả CN Phan Hữu Thư
Tác giả TT Học viện Tư pháp
Nhan đề Sổ tay Luật sư
Thông tin xuất bản Hà nội : Công an nhân dân, 2004
Mô tả vật lý 1063tr. ;24cm
Tùng thư Cuốn sách này được hoàn thành vơi sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản-
Tóm tắt Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Những vấn đề chung; Phần 2: Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng; Phần 3: Kỹ năng tranh tụng.
Địa chỉ HVTPPhòng mượnA(20): PM24394-413
000 00000nam a2200000 a 4500
0011196
0027
0041518
005201703031603
008020102s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170303160315|bbacdv|c20170303160204|dbacdv|y200201020000|zminhanh
041|avie
044|avm|
082 |a9/MV-GT
100 |aPhan Hữu Thư|tTS
110 |aHọc viện Tư pháp
245 |aSổ tay Luật sư
260 |aHà nội : |bCông an nhân dân, |c2004
300 |a1063tr. ;|c24cm
490 |aCuốn sách này được hoàn thành vơi sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản-
520 |aCuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Những vấn đề chung; Phần 2: Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng; Phần 3: Kỹ năng tranh tụng.
852|aHVTP|bPhòng mượn|cA|j(20): PM24394-413
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sotay/sotayluatsu/sotayluatsu_0001thumbimage.jpg
890|a20|b37|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM24394 Phòng mượn Sách tham khảo 1
2 PM24395 Phòng mượn Sách tham khảo 2
3 PM24396 Phòng mượn Sách tham khảo 3
4 PM24397 Phòng mượn Sách tham khảo 4 Hạn trả:16-06-2008
5 PM24398 Phòng mượn Sách tham khảo 5
6 PM24399 Phòng mượn Sách tham khảo 6
7 PM24400 Phòng mượn Sách tham khảo 7 Hạn trả:10-08-2010
8 PM24401 Phòng mượn Sách tham khảo 8 Hạn trả:02-07-2012
9 PM24402 Phòng mượn Sách tham khảo 9
10 PM24403 Phòng mượn Sách tham khảo 10
  1  2 of 2